Nieuwe voorzitter Francien Mooijekind

Francien ontvangt de voorzittershamer

Tijdens de algemene ledenvergadering van dinsdag 12 december 2017 is Francien Mooijekind unaniem als nieuwe voorzitter gekozen. Francien maakt hiermee geschiedenis; zij is de eerste vrouwelijke voorzitter van atletiekvereniging Suomi.

Het afgelopen half jaar heeft Francien meegedraaid als mogelijk inkomend voorzitter om te zien of zij invulling kan geven aan de functie. Na ampele overweging heeft zij zich enthousiast bereid verklaard het voorzitterschap van de vereniging te aanvaarden. 

Algemeen bestuur

Eerder dit jaar heeft het bestuur besloten om de voorzitter van de PR/Sintelbaancommissie toe te laten treden tot het algemeen bestuur. Karin Dobber heeft zich hiertoe bereid verklaard. 

Lex Bekker had binnen het bestuur de functie van algemeen bestuurslid. Hij heeft zich echter bereid verklaard ook zitting te nemen in de baancommissie en daarmee tevens invulling te geven aan die vacature binnen baancommissie.

Volgens het rooster van aftreden waren dit jaar de volgende bestuursleden aan de beurt en deze zijn allemaal herkozen: Paul de Boer, voorzitter wegwedstrijdcommissie, René van Houwelingen, voorzitter technische commissie en Rob Verweij als secretaris.    

Nieuws overzicht