Ongewenst gedrag binnen de vereniging

Samen naar een veiliger sportklimaat bij AV Suomi

De laatste tijd is er in de media veel te doen geweest over ‘ongewenst (seksueel) gedrag’, zowel in de filmindustrie, theaterwereld, maar ook in de sport. Door NOC*NSF is er een commissie ingesteld die het fenomeen binnen de sport heeft onderzocht.

Het ‘rapport van de onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport’, onder leiding van oud minister Klaas de Vries, is binnen ons bestuur besproken. Tot nu toe heeft het bestuur geen meldingen ontvangen. Toch vragen wij hier aandacht voor omdat wij zorg dragen voor een veilige omgeving op en rond onze atletiekbaan. 

Mocht je zelf seksuele intimidatie of misbruik binnen de vereniging ervaren of heb je een sterk vermoeden, dan begrijpen we dat het moeilijk is daarover te praten. Toch is dat wel wenselijk om er (als bestuur) iets aan te kunnen doen. 

Belangrijkste conclusie van het onderzoeksrapport is dan ook dat er daadwerkelijk melding van wordt gedaan. En dat is ook de oproep van het bestuur. Dit kan bij onze vertrouwenspersoon, mw. Ciska Appelman, bij de vrijwilligerscentrale Haarlem. Zij is te bereiken via vertrouwenspersoon@vwc-haarlem.nl , of bij het bestuur via voorzitter@avsuomi.nl, of persoonlijk bij onze voorzitter Francien Mooijekind. Zij zullen vervolgens actie ondernemen.

Uiteraard wordt hier zeer discreet mee omgegaan.

Nieuws overzicht