Uitslag enquete Sintelbaan

In april 2018 hebben wij aan al onze leden een enquete over de Sintelbaan gestuurd. Hartelijk dank aan iedereen die de moeite heeft genomen deze in te vullen. De enquete heeft een verslag opgeleverd. Op basis daarvan heeft het bestuur de volgende conclusies getrokken:

  • We gaan definitief door met de digitale nieuwsbrief als hèt communicatiemedium (meerderheid respondenten is daar voorstander van).
  • De inhoud moet, als extra, een wat meer ‘sociaal karakter’ krijgen (interviews met bestuurders, vrijwilligers, atleten en meer fotoreportages).
  • Van elke digitale nieuwsbrief worden twee hardcopy exemplaren in de kantine gelegd.
  • Eén keer per jaar wordt een special uitgebracht met het jaarverslag t.b.v. de jaarvergadering (vanaf 2019).

De twee theekaarten zijn verloot. De desbetreffende leden hebben een mail ontvangen.

 

Nieuws overzicht