Veilig en vertrouwd sporten

Veilig en vertrouwd sporten AV Suomi

AV Suomi is een atletiekvereniging die een veilig en prettig klimaat wil bieden aan ieder lid of aan betrokkenen die direct met onze vereniging te maken hebben. AV Suomi wil een vereniging zijn die openstaat voor alle gezindten en waar normale fatsoensnormen de standaard zijn. Dat betekent dat we respectvol met elkaar omgaan, ongeacht geaardheid, sekse, religie of afkomst. Is er bij ons op de club toch iets aan de hand? Neem dan contact op met onze vertrouwenscontactpersoon Hanny Commandeur. Zij is te bereiken via vertrouwenspersoon@avsuomi.nl.

Wij denken dat AV Suomi erin slaagt om dat veilige klimaat te bieden. Bij onze betrekkelijk kleine vereniging kennen de leden, trainers en andere betrokkenen elkaar en zullen ze elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.

Toch is veiligheid niet vanzelfsprekend. In de afgelopen periode zijn er bij verschillende sportverenigingen incidenten geweest waarbij minderjarigen slachtoffer werden van ongewenst gedrag en vrijwel steeds was dit seksueel ongewenst gedrag. Tot nu toe is onze vereniging van soortgelijke incidenten gevrijwaard gebleven, maar we moeten ons ervan bewust zijn dat misstanden ook bij ons kunnen voorkomen. 

Als er in onze vereniging een cultuur ontstaat waarin anonimiteit en afzijdigheid de boventoon voeren, spreken mensen elkaar steeds minder aan op ongewenst gedrag en houden zij te weinig rekening met elkaars belangen. Door het ontbreken van duidelijke verwachtingen naar elkaar toe, en het niet aanspreken op elkaars verantwoordelijkheid, kan ongewenst gedrag daarom gemakkelijker en ‘ongestraft’ tot ontwikkeling komen. Het is daarom goed om hier eens bij stil te staan.

Verklaring omtrent goed gedragHoewel de VOG een momentopname is en geen voorspellende waarde heeft, menen wij dat AV Suomi in moet staan voor de integriteit van de trainers en stagiairs die omgaan met jeugdleden. Daarom vragen we van de jeugdtrainers om een VOG te overleggen. De aanvraag regelt AV Suomi; zij draagt ook de kosten.

GedragscodeAls vereniging hebben wij voor de vrijwilligers een gedragscode opgesteld. Onder vrijwilligers verstaan we alle bestuursleden, commissieleden, trainers, juryleden en de medewerkers in de kantine.

De gedragscode bestaat uit twee delen:

o  regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers;

o  de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het sanctiebeleid dat door AV Suomi wordt gevoerd. 

Door deze gedragscode te ondertekenen verklaart de vrijwilliger dat zij/hij de gedragscode kent en volgens de gedragscode zal handelen.

Is er bij ons op onze club toch iets aan de hand?Neem dan contact op met onze vertrouwenscontactpersoon Hanny Commandeur. Zij is te bereiken via vertrouwenspersoon@avsuomi.nl.

Heb je een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt en heb je behoefte aan een gesprek? De volgende instanties kunnen je helpen:

 • Centrum Veilige Sport Nederland
  Je kunt je melding anoniem doen via SpeakUp. Wij kunnen vervolgens met je meedenken over hoe de situatie gestopt kan worden. Als verder onderzoek gewenst is en je anoniem wilt blijven, is het moeilijker om een goed beeld te krijgen van wat er is gebeurd. 
   
 • Slachtofferhulp Nederland: 0900-0101
  Slachtofferhulp biedt emotionele hulp, begeleiding in strafprocessen en helpt slachtoffers en nabestaanden hun leven weer op te pakken na een ingrijpende gebeurtenis
   
 • Zedenpolitie: 0900-8844
  Bel bij seksueel misbruik met 0900 8844 en vraag naar de zedenpolitie bij jou in de buurt
   
 • Crisislijn: 0900-0113
  Anoniem en vertrouwelijk praten met deskundigen, je staat er niet alleen voor.
   

Downloads:

Nieuws Overzicht