Verslag ALV en contributies 2020

De algemene ledenvergadering (ALV) van 10 december 2019 werd bezocht door 26 leden. Voorzitter van de wegwedstrijdcommissie Paul de Boer trad af als algemeen bestuurslid. Helaas is er nog geen vervanger voor hem gevonden. De voorzitter lichtte kort de belangrijkste gebeurtenissen van 2019 toe en de beleidsvoornemens voor 2020.

De penningmeester gaf een toelichting op het financieel resultaat over 2018-2019. Dat was positief en er konden afgelopen jaar enkele bescheiden investeringen in materiaal gedaan worden. In het ‘eindejaarsmagazine’ dat voor ieder lid beschikbaar is, staan de uitgebreide toelichtingen. Het volledige verslag van de algemene ledenvergadering lees je hier

Contributies 2020Vooral door een aantal kostenstijgingen had het bestuur voorgesteld de contributie met gemiddeld 2% te verhogen. De vergadering ging daarmee akkoord. Bekijk hier de contributies voor 2020.

Downloads:

Nieuws Overzicht