Aangepaste trainingstijden pupillen

Vanaf 16 maart a.s. zullen alle pupillen op de maandag- en donderdagmiddag trainen van 16.30 - 17.30 uur. Reden daarvoor is dat wij helaas constateren dat de afgelopen periode, om meerdere redenen, relatief veel jongste pupillen hun lidmaatschap hebben opgezegd. Daardoor is deze groep erg klein geworden. Dat is minder leuk voor de atleetjes zelf, maar ook voor de trainers. Immers, met een groep trainen is gezelliger en je kunt ook beter je training inrichten.

Omdat wij bij onze jeugdleden hechten aan het '4 ogen principe', staan bij onze pupillengroepen altijd 2 trainers voor de groep. Door genoemde terugloop, is dit voor de vereniging niet langer houdbaar met de huidige opzet.

Vandaar dat het bestuur, in samenspraak met de trainers, heeft besloten tot een aanpassing van de trainingstijden te komen. De trainingen blijven verzorgd worden door Anita, Rosalie, Zebbi en incidenteel ook Karin.

Deze situatie zal in ieder geval tot aan de zomervakantie duren; dan zullen we de situatie opnieuw bekijken.

Wij vertrouwen erop dat u begrip heeft voor ons besluit. Mocht u er grote problemen mee hebben of andere vragen hebben, laat u het dan s.v.p. via de mail aan secretaris@avsuomi.nl.

Nieuws Overzicht