Aangepaste trainingen van start

Na een korte trainingsstop, in verband met de aangescherpte maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, gaan vanaf maandag 19 oktober 2020 alle trainingen weer van start. Voor de jeugd tot 18 jaar gelden geen extra beperkingen met betrekking tot de trainingen. Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat de trainingen plaatsvinden in aangepaste vorm vanwege de strengere maatregelen, zoals de beperking van de groepsgrootte tot 4 personen.

In overleg met de trainers hebben we besloten de trainingen voor iedereen vanaf 18 jaar aan te passen aan de nieuwe situatie waarbij de totale trainingsgroep wordt opgesplitst in groepjes van vier personen. Daarbij zijn de richtlijnen van de veiligheidstregio Kennemerland leidend.

Bij de trainingen zijn de volgende punten van essentieel belang:

- indeling in vaste groepjes van vier personen vindt per training plaats door de trainer; menging van groepjes is tijdens de training niet toegestaan. De hele training blijven deze groepjes in stand.

- tussen de groepjes moet altijd afstand worden gehouden; binnen de groepjes blijft iedereen op minimaal 1,5 meter afstand. Bij Atletiek en Survivalrun kunnen groepjes over meerdere onderdelen verspreid worden.

- er wordt zoveel mogelijk gelopen in de banen 1, 3 en 6; zowel bij het inlopen als tijdens het loopprogramma. Inhalen gebeurt zo ruim mogelijk.

- bij het inlopen wordt ruim afstand gehouden tussen de groepjes (hoedjes langs de baan).

- bij rek- en strekoefeningen staan groepjes ruim van elkaar.

- kom zo laat mogelijk naar de baan en vertrek na de training weer zo snel mogelijk. Houd bij wisseling van groepen (m.n. op maandag en woensdag) zoveel mogelijk rekening/afstand met elkaar. Spreek per groep een 'verzamelpunt' af.

- kantine en kleedkamers zijn gesloten; toiletbezoek is mogelijk. Kleding kan buiten neergelegd worden (nb alleen bij regen in de kantine)

- bij trainingen van de jeugd mogen geen ouders aanwezig zijn, tenzij het voor de begeleiding van een kind echt noodzakelijk is.

Het beheersbaar houden van het coronavirus is de verantwoordelijkheid van ons allemaal! Laten wie die dan ook samen nemen opdat we zo snel mogelijk weer samen op een normale manier kunnen sporten! 

Onze trainers zullen indien nodig de maatregelen herhalen. Het kan dus zijn dat je elke keer hetzelfde riedeltje hoort. Weet dat we dit doen voor de veiligheid van iedereen. 

Als bestuur zullen ook wij toezien op de gang van zaken. Belangrijkste is dat we plezier in de sport en veiligheid met elkaar waarborgen! 

Wij rekenen daarom op jullie medewerking.

Als er vragen of opmerkingen zijn, laat het ons weten; schiet een van de bestuursleden aan of mail naar info@avsuomi.nl.

Bestuur AV Suomi

Protocol verantwoorde atletieksport

Protocol NOC*NSF

Nieuws Overzicht