Geen financiŽle gevolgen mbt vrijwilligerswerk

Vrijwilligers AV Suomi

Zoals iedereen weet is het huidige verenigingsjaar een bijzonder jaar. Tijdens het gezellige Vrijwilligersfeest in februari werd er enthousiast ingetekend op de diverse evenementen en andere werkzaamheden. Daarvoor willen wij iedereen hartelijk bedanken!

Echter kort daarna kwam het coronavirus roet in het eten gooien en ons verenigingsleven viel stil. Er waren geen of nauwelijks evenementen en dus geen of nauwelijks vrijwilligerswerk. Hoe gaat AV Suomi nu om met het verplichte vrijwilligerswerk?

Wat betreft het vrijwilligerswerk hebben wij het volgende met elkaar afgesproken:

  •  Alle leden vanaf 16 jaar en ouders van leden t/m 16 jaar dienen 4 punten te behalen. Heb jij je vrijwilligerspunten behaald? Dan voldoe je aan het verplichte vrijwilligerswerk. De periode waarin je vrijwilligerspunten kan behalen, loopt van 1 april t/m 31 maart.
  • Heb je in het vrijwilligersjaar niet de vereiste vrijwilligerspunten behaald dan wordt er vanuit gegaan dat jij het vrijwilligerswerk afkoopt met €50 per jaar. De incasso hiervoor zal in de maand maart aan het eind van het vrijwilligersseizoen plaatsvinden. 

Bovenstaande kunnen we natuurlijk met de huidige situatie niet ten uitvoer brengen. Het niet uitvoeren van vrijwilligerswerk heeft dus in de periode 1-4-2020 tot en met 31-03-2021 geen financiële gevolgen voor de leden van AV Suomi.

Uiteraard rekenen we vanaf 1-4-2021 weer op ieders enthousiaste inbreng, ervan uitgaande dat de coronamaatregelen ons geen beperkingen meer opleggen.

Nieuws Overzicht