Hoe gaat het met Suomi?

Alweer bijna een jaar geleden begon de coronapandemie en werden we vanuit de overheid geconfronteerd met allerlei maatregelen. Inmiddels zitten we ook al weer ettelijke weken in de tweede ‘lockdown’ en is nog niet duidelijk wanneer die eindigt. Ook de onzekerheid van een ‘derde golf’ is manifest. In al die lastige omstandigheden proberen we als bestuur de vereniging op koers te houden. Uiteraard heeft het gevolgen voor de financiële positie van de vereniging,

Helaas zijn we het afgelopen jaar veel inkomsten misgelopen. Denk daarbij aan:  geen kantine inkomsten (verhuur en verkoop), geen theekaartenverkoop, geen inkomsten uit wedstrijden, geen verhuur van de baan aan scholen en derden, minder sponsorgelden etc. Weliswaar viel ook een aantal uitgaven mee (o.a. vergoeding trainers en energieverbruik) en konden we enige vergoeding van de overheid krijgen, maar per saldo lopen we toch enkele duizenden euro’s achter op de begroting. Als bestuur houden we uiteraard de vinger aan de pols. 

Omdat AV Suomi sterk afhankelijk is van de contributie inkomsten, zijn we (bestuur en trainers) bijzonder gelukkig met het feit dat jullie massaal de vereniging trouw blijven. Zo kan ook de continuïteit van de vereniging geborgd worden. Dank daarvoor! 

Welk ‘gebaar’ kunnen we naar jullie als leden maken?Het bestuur realiseert zich terdege dat met name de volwassenen tijdens de lockdowns weinig konden trainen, maar wel hun contributie betaalden. We willen, zoals ook eerder al in een nieuwsbrief aangegeven, vooral richting die leden aan het eind van de pandemie een ‘gebaar’ maken. Een gebaar als dank voor jullie loyaliteit aan de vereniging. Juist omdat we er aan hechten om ook de binding tussen jullie te bevorderen, denken we aan iets of een activiteit waarbij we het einde van de maatregelen gezamenlijk kunnen ‘markeren’. De komende periode zal het bestuur hier verder op broeden. Mochten jullie naar aanleiding van dit artikel vragen of suggesties hebben, laat het ons weten via: secretaris@avsuomi.nl. We houden jullie op de hoogte!

Nieuws Overzicht