Statutenwijzigingen

Statutenwijziging

Het bestuur werkt hard aan de statutenwijzigingen en aanpassingen in het Huishoudelijk- en Bestuursreglement.

Waarom?Omdat de wetgeving is gewijzigd en onze statuten zijn verouderd worden deze vernieuwd. Er is een start gemaakt voor het opstellen van nieuwe statuten, zodat deze gaan voldoen aan de eisen die de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) stelt.

Wat wordt er gewijzigd?Daarnaast zal ook de survivalrun in de statuten worden opgenomen en het taalgebruik worden gemoderniseerd. Tegelijk met het vernieuwen van de statuten zal ook het Huishoudelijk reglement worden aangepast en komt er ook een apart bestuursreglement.

Wanneer?De vernieuwde statuten zullen na goedkeuring van de Atletiekunie, samen met de nieuwe reglementen in de leden vergadering van 14 december worden gepresenteerd ter goedkeuring van de leden. Hierover later meer informatie.

Nieuws Overzicht