Vrijwilligerswerk vanaf 1 april

Zoals iedereen weet was het afgelopen verenigingsjaar weer een bijzonder jaar. De coronamaatregelen hadden veel roet in het eten gegooid en veel van ons verenigingsleven viel stil. Helaas moesten we onze wegwedstrijden annuleren. Wel konden we in de zomer van 2021 een aantal jeugdwedstrijden en ook de Olympisch Sportzomer organiseren. Dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.

Wat zijn eigenlijk de afspraken bij AV Suomi wat betreft het vrijwilligerswerk? Want vrijwillig wil niet zeggen vrijblijvend. Wij hebben het volgende met elkaar afgesproken:

  • Alle leden vanaf 16 jaar en ouders van leden t/m 16 jaar dienen vrijwilligerswerk te doen.
  • Hierbij dien je 4 punten te behalen (1 vrijwilligersdienst). Heb jij je vrijwilligerspunten behaald? Dan voldoe je aan het verplichte vrijwilligerswerk. De periode waarin je vrijwilligerspunten kan behalen, loopt van 1 april t/m 31 maart.
  •  Heb je in het vrijwilligersjaar niet de vereiste vrijwilligerspunten behaald dan gaat AV Suomi ervan uit dat jij het vrijwilligerswerk afkoopt met €50 per jaar. De incasso hiervoor zal in de maand maart aan het eind van het vrijwilligersseizoen plaatsvinden.

 Natuurlijk kunnen we in verband met de corona situatie van afgelopen jaar deze afspraak niet uitvoeren. Het niet uitvoeren van vrijwilligerswerk heeft dus in de periode 1-4-2021 tot en met 31-03-2022 geen financiële gevolgen voor alle leden van AV Suomi.

Uiteraard rekenen we vanaf 1 april 2022 wel weer op ieders enthousiaste inbreng, ervan uitgaande dat de coronamaatregelen ons geen beperkingen meer opleggen. 

Binnenkort ontvangen jullie meer informatie welke vrijwilligerstaken wanneer kunnen worden uitgevoerd en hoe dat in zijn werk gaat. Dus hou je mail in de gaten.

Nieuws Overzicht