Geslaagden trainers cursus

Afgelopen maanden hebben Rosalie Breems, Coen Kroeps, Mike Melchers en Celeste Menso de cursus “Assistent Baanatletiektrainer 2” (ABAT2) met succes afgerond. Uit handen van de cursusleiders René van Houwelingen en Silvia Springveld ontvingen zij hun diploma.

De cursus bestond uit drie cursusavonden met leerstof over trainingsmethodes en taken van assistent trainers. Ook is er geoefend en moesten een paar korte opdrachten moeten worden uitgewerkt. Aan het einde van de cursus had elke cursist een afrondend gesprek. Omdat de cursisten de cursus met goed gevolg hebben afgerond, kregen zij het certificaat van de Atletiekunie uitgereikt.    

Van harte gefeliciteerd allemaal!

Nieuws overzicht