Nieuw clubhuis

In het voorjaar van 2016 is ons clubhuis verbouwd. Uitgangspunt bij de renovatie was in te spelen op tekortkomingen om in één keer klaar te zijn voor de toekomst: een moderne uitstraling; meer daglicht; meer zicht op de baan; een modern krachthonk.

Waarom een nieuw clubhuis

  • een snel om zich heen grijpend en onomkeerbaar houtrottingsproces maakte de renovatie uiterst urgent;
  • het gebouw was enigszins gedateerd en erg ‘naar binnen gericht’; er was weinig zicht op de atletiekbaan;
  • het krachthonk was een bedompte ruimte van beperkte omvang zonder ramen en dus licht van buiten. 

Op Weg Naar Een Ton

Met het initiatief Op Weg Naar Een Ton is de vereniging in 2013 de uitdaging aangegaan om €100.000,=  in te zamelen om de verbouwing van totaal €230.000 mogelijk te maken. Dit hebben wij samen met de leden van AV Suomi gedaan, door grote en kleine acties op te zetten; van koekblikverkoop tot crowdfunding. Daarnaast zijn fondsen aangeschreven en hebben lokale ondernemers de verbouwing gesponsord. Wij zijn trots dat jong en oud, sprinters en ultralopers, ondernemers en gulle gevers ons nieuwe clubhuis helpen verwezelijken. Rekeningnummer Op Weg Naar een Ton: NL36 RABO 0145 8961 37

Commissie Clubhuis

Wim Siegers - Voorzitter - wimsiegers@ziggo.nl

Rob Verweij  - Fondsen - verw0023@planet.nl

Cor Eichhorn - Acties - eichhorn@outboundmedia.nl

Karin Dobber - Communicatie - karin.dobber@yellowcookies.nl

 

Architect: MB Architecten, Santpoort-Zuid

Aannemer: Scholz Groep, IJmuiden

Clubhuis & Baan Overzicht