Dringend gezocht: verkeersregelaars!

In verband met de veiligheid worden bij onze hardloopevenementen, zoals de Pim Mulierloop op 22 mei a.s., voorwaarden gesteld door de gemeente dat er gebruik wordt gemaakt van verkeersregelaars.  Helaas komen wij voor de Pim Mulierloop verkeersregelaars te kort.  Daarom vragen wij aan jou of jij verkeersregelaar wilt worden! Aanmelden kan via vrijwilligers@avsuomi.nl of schrijf je als lid in bij verenigingswerk.

Om een bevoegde verkeersregelaar te worden, dient:

  • een instructie te worden gevolgd via e-learning www.verkeersregelaarsexamen.nl
  • een pasfoto te worden aangeleverd via e-learning
  • de verkeersregelaar aangesteld te worden door de burgemeester

Instructie volgenWil je evenementenverkeersregelaar worden? Registreer je dan op de website www.verkeersregelaarsexamen.nl van de SVNL (Stichting Verkeersregelaars Nederland). De instructie kan direct worden gestart en is ook nog leuk om te doen!

Elke verkeersregelaar dient een goedlijkende pasfoto te uploaden voor het aanstellingspasje

Na goedkeuring van de groslijst door de gemeente worden de pasjes aangemaakt. Het pasje met het aanstellingsbesluit ontvangt de verkeersregelaar thuis.

Aanstellen van de verkeersregelaar door de burgemeesterNa het volgen van de instructie via e-learning dien je eerst nog aangesteld te worden door de burgemeester. Zonder deze aanstelling ben je nog niet bevoegd om het verkeer te regelen tijdens evenementen. Deze aanstelling geldt in principe voor 1 jaar (evenementenverkeersregelaars voor bepaalde tijd). 

Regel de instructie op tijdGezien de stappen die doorlopen moeten worden voordat je bevoegd bent om het verkeer te regelen tijdens een evenement, raden wij je aan om uiterlijk 8 weken voor aanvang van het evenement de instructie te volgen via www.verkeersregelaarsexamen.nl

Leeftijd verkeersregelaarAlleen personen die de leeftijd van tenminste zestien jaren hebben bereikt komen in aanmerking voor een aanstelling van evenementenverkeersregelaar.  Evenementenverkeersregelaars die jonger zijn dan achttien jaren worden bij de uitoefening van hun taak slechts ingezet op wegen waar in het algemeen niet sneller wordt gereden dan 50 km per uur en indien ter plaatse bij duisternis of slecht zicht voldoende openbare straatverlichting aanwezig is.

Uitrusting verkeersregelaarsIn de wet worden eisen gesteld aan de kleding die een verkeersregelaar dient te dragen. Als organisatie voorzien wij onze verkeersregelaars met deze kleding.

Nieuws Overzicht