Herstart trainingen hardlopers 18+ en wandelbootcamp

Na rijp beraad heeft het bestuur besloten om de trainingen voor de hardloopgroepen en de wandelbootcamp toch weer langzaam op te starten, zij het in aangepaste vorm. In overleg met de trainers is er voor gekozen om met maximaal 5 tweetallen per training van start te gaan vanaf maandag 22 februari 2021.

De wijze waarop dat precies zal gaan wordt per groep door de trainer bepaald en gecommuniceerd. Bij grotere groepen betekent dit in ieder geval dat er gerouleerd zal worden. Tijdens de training blijven de tweetallen strikt gescheiden en onderling wordt de 1,5 meter aangehouden. Nadere info krijg je via je trainer.

Voor de atletiek en survivalrun trainingen voor volwassenen was enkele weken geleden al besloten dat zij, onder strikte voorwaarden, weer in tweetallen konden gaan trainen omdat zij meer ‘statisch’ trainen en het iets eenvoudiger te organiseren was. De jeugdgroepen konden tijdens de tweede Lockdown gelukkig gewoon blijven doortrainen, met dank aan onze jeugdtrainers!

Het bestuur worstelt telkens weer met de steeds wisselende maatregelen van de overheid en de daaraan verbonden restricties, terwijl aan de andere kant de wens van veel van onze leden is om weer te kunnen sporten. Daarnaast bevordert sporten ook juist de gezondheid! Naar beste eer en geweten proberen we hier steeds een goede afweging in te maken. Daarbij hopen we op begrip vanuit de leden. En uiteraard beslis je zelf of je wel of niet van de gelegenheid gebruik maakt om weer te komen trainen. Mochten jullie nog vragen of opmerkingen hebben, laat het ons weten!  Zo zorgen we er samen voor dat we veilig en verantwoord kunnen blijven sporten.

Nieuws Overzicht