Juryleden en vrijwilligers buiten onze vereniging

Elk seizoen organiseert de Atletiekunie  de competitie, in de zomer Atletiek competitie en in de winter de Cross Competitie. Tijdens deze competitie vraagt de organiserende vereniging aan elke deelnemende vereniging om juryleden en vrijwilligers te leveren. Atleten en ouders van atleten die zich hiervoor willen inzetten, kunnen dat melden bij de trainers (junioren) of bij Silvia Springveld (pupillen). De inzet van deze juryleden en vrijwilligers vallen onder het competitie reglement van de Atletiekunie (zie art. 15.2 Jury) en niet onder het verplichte vrijwilligerswerk van AV Suomi.

"Alle deelnemende verenigingen moeten volgens onderstaand overzicht juryleden beschikbaar stellen per wedstrijd(locatie):

-  1 team per vereniging: 1 jurylid

-  2 t/m 4 teams per vereniging 1 jurylid en 1 vrijwilliger"

etc.

Zie hier het competitie reglement van de Atletiekunie (zie art. 15.2 Jury)
https://www.atletiekunie.nl/sites/default/files/userfiles/wedstrijdatletiek/Reglementen/Wedstrijdbepalingen%20competitie%202022_2023%20Final.pdf


Het verplichte vrijwilligerswerk bij AV Suomi heeft betrekking op activiteiten bij ons op de vereniging AV Suomi. Dit valt onder ons Huishoudelijk Reglement: https://www.avsuomi.nl/userfiles/bestuur__commissies/97_huishoudelijk_reglement_2022_definitief.pdf

In de agenda met vrijwilligersdiensten vind je dus alleen activiteiten die door AV Suomi wordt georganiseerd. Meer info over verplicht vrijwilligerswerk bij AV Suomi vind je hier: https://www.avsuomi.nl/index.php?page=150&sid=1

Verenigingswerk Overzicht