Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering

We gaan alweer richting het einde van 2023 toe en daarom willen wij jullie graag alvast laten weten dat de Algemene Ledenvergadering van dit jaar gehouden wordt op dinsdag 12 december, aanvangstijd 20.30 uur.

De Algemene Ledenvergadering zal in het clubhuis van AV Suomi plaatsvinden. De uitnodiging met de agenda en jaarstukken volgen spoedig maar noteer deze datum alvast in je agenda.

Nieuws Overzicht