Gezellige nieuwjaarsreceptie

Gezelligheid en binding moet blijven volgens bezoekers Nieuwjaarsreceptie.

Tijdens haar nieuwjaarstoespraak op zondag 7 januari stelde voorzitter Francien de vraag aan de aanwezigen: wat zou altijd moeten blijven bestaan bij Suomi? Wat mag nooit verloren gaan bij onze club? Hier werd door de bezoekers van de nieuwjaarsreceptie volmondig op geantwoord: de gezelligheid, de Friends & Family Games, de mensen, de activiteiten. Dit zijn de redenen waarom leden, naast het sporten, naar onze club gaan: verbinding, sociale contacten, gezelligheid met elkaar. Zo hebben we meteen de belangrijkste speerpunten voor 2024 te pakken dus! Meer vrijwilligers en leden komen dan vanzelf

De sfeer tijdens de nieuwjaarsreceptie was ook bijzonder goed. Een leuke start van het jaar om clubgenoten weer te zien en te proosten op het nieuwe jaar. In de nieuwjaarstoespraak werd teruggekeken op een goed jaar, werd met vertrouwen vooruit geblikt naar 2024 en werd de vrijwilliger van het jaar 2023 bekend gemaakt: Karin Verswijveren vanwege haar inzet voor de Wegwedstrijdcommissie en PR Commissie.

Veel dank en respect werd uitgesproken voor alle vrijwilligers, juryleden, kantine, onderhoudsploeg en alle commissieleden. Al deze activiteiten zijn zeer belangrijk voor de sfeer en onderlinge cohesie van clubgenoten. Als bestuur zijn we hier trots op. Afsluitend werd geproost op een mooi jaar, gezelligheid en binding met elkaar en een gelukkig, gezond en sportief 2024.

Bestuur AV Suomi

 

Nieuws Overzicht