Kort verslag algemene ledenvergadering 2017

Omdat wij als bestuur graag iedereen willen informeren wat is besproken tijdens de algemene ledenvergadering d.d. 12 december 2017 volgen hieronder in het kort de belangrijkste punten. In totaal waren 38 leden aanwezig.

Lees meer